Utbildning

Posted by alte on mar 25th, 2008
2008
mar 25

Utbildning på lika villkor är en förutsättning för att få ett rättvist samhälle. Att alla skall ha samma möjligheter till att få en utbildning är en självklarhet. Men har alla samma förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning?
För att inte det sistnämnda, förutsättningar, är uppfyllt så faller också det förstnämnda på lika villkor.
Läs och skrivsvårigheter, eller dyslexi, är en faktor som kan vara begränsande för att uppnå samma förutsättningar inom utbildning. En del hävdar att läs och skrivsvårigheter svårligen kan botas medan andra tror sig ha hittat en lösning för att åtminstone lindra eller överbrygga dyslexi.
| ordblindhet |

  • Utbildning
  • Kommentarer inaktiverade för Utbildning

Comments are closed.