Vattenkraft

Vattenkraft är ur miljösynpunkt en ren energikälla som är förnyelsebar. Man kan utvinna vattenkraft från naturliga vattenfall och forsar, och det går också att producera vattenkraft artificiellt genom att skapa dammar. Fördelen med vattenkraft där man lagrar vatten är att man kan bestämma när man vill släppa vattnet vidare för elproduktion. Trots att vattenkraft är ett miljövänligt sätt att producera energi på så pågår det en debatt om hur den påverkar miljön i det långa loppet. Det här påverkar utvecklingen av vattenkraft i Sverige.

Traditionell vattenkraft

Vattenkraft är ingen ny uppfinning och i Sverige har man använt sig av vattenkraft i olika syften under flera hundra år, om inte längre. Det var till exempel mycket vanligt att driva kvarnar med hjälp av kraften från vattnet i en ström. Många av dessa kvarnar ombildades senare för att tillverka energi och på platser som Västerås kan man fortfarande se den gamla kvarnbyggnaden där det lilla moderna vattenkraftverket nu står.

Så fungerar vattenkraft

Vattenkraft kan utvinnas då vatten rinner neråt och lägesenergi omvandlas till rörelseenergi. Den här energin kan man ta till vara på via en turbin i ett vattenkraftverk. Man kan inte spara elektrisk energi efter att ha tillverkat den, så i ett vattenkraftverk måste man hela tiden reglera hur mycket vatten man släpper på för att tillgodose det faktiska behov som finns. Det är därför som vattenkraftverk måste skapa dammar där vatten kan hållas tills det återigen blir dags att omvandla energin till elektricitet.

Vattenkraften och miljön

Trots att vattenkraft kan anses vara en av de allra mest miljövänliga metoder som finns för att utvinna energi så är detta inte problemfritt. Då man skapar dammar och gräver ut nya rutter i forsar och älvar så påverkas det naturliga ekosystemet. Resultatet är att vissa växt och djurarter blir så pass hårt åtgångna att de riskerar att försvinna för gott.

I vissa vattendrag där man utvinner vattenkraft har man till exempel noterat att fisk inte kan röra sig så som den behöver för att bestå och därmed har arten blivit utrotningshotad. Samtidigt så fungerar vattenkraft så att man kan återställa miljön genom att lägga ner vattenkraftverket och låta allt återgå till det normala. Det här betyder att man inte skadar miljön på ett sätt som inte går att reparera. Det spelar ingen roll om ett vattenkraftverk är större eller mindre. Det räcker nämligen med ganska små förändringar längs en fors eller älv för att flera olika arter ska påverkas.

Framtidens vattenkraftverk

De problem som uppstått i ekologiska system omkring vattenkraftverk har noterats och idag är det här något man beaktar i utvecklingen av vattenkraft. Under mitten av 2000 talet så fanns det tusentals småskaliga vattenkraftverk runtom i Sverige. Många av dessa är än idag utlandsägda. Frågan om vattenkraft fortsätter att vara en viktig politisk fråga som debatteras och diskuteras vilket resulterar i nya beslut omkring Sveriges energilagar.