Vindkraft som energi

Vindkraft är en miljövänlig och förnybar energikälla och därför har den ett gott rykte. Stora vindkraftsparker kan försörja tiotusentals hushåll med el, och det finns också småskaliga vindkraftverk för gårdar och villor. Vindkraften har så många positiva egenskaper men i Sverige har det skapats en debatt omkring var man ska placera vindkraftverk. Vindkraftverk skapar nämligen buller som kan upplevas störande för de som bor i närheten. Det handlar inte om mer buller än vad en vanlig väg står för, men skillnaden ligger i att bruset från bilar tystnar om natten medan rotorerna med hjälp av vinden fortsätter att skapa energi, dygnet runt.

Så fungerar vindkraft

Vindkraft ger energi genom att rotorblad snurras igång med hjälp av vinden. Rörelsemomentet ger via en generator kraft och ju snabbare rotorn snurrar, desto mer energi får man. För att vindkraft ska vara effektiv så måste man placera vindkraftverk där det ständigt blåser. Detta betyder att rotorn antingen måste vara placerad nära blåsiga platser som kustremsor eller mycket högt upp. Tekniken för konstruktion av vindkraftverk har utvecklats så pass att man idag kan bygga mycket högre torn vilket ger större frihet vad gäller placering.

Småskaliga vindkraftverk

Det finns mindre vindkraftverk som kan användas till en villa eller gård, och dessa kan kopplas rätt in i husets elnät. Bor man i ett område där det ofta blåser så kan ett småskaligt vindkraftverk vara en vettig investering. De bästa modellerna är inte komplicerade att installera och dessutom har de en ganska lång livstid och behöver inte mycket underhåll. Småskaliga vindkraftverk är fortfarande under utveckling och det är först och främst gårdar och personer med stort tekniskt intresse som använder dem.

Vindkraftsparker

Vindkraftsparker består av många vindkraftverk som tillsammans producerar energi år hushåll och industri. I Sverige har man placerat vindkraftsparker längs kust och ute i vattnet, som i Öresund där det blåser bra året om. Varje vindkraftverk kan vara högre än 115 meter och då ett trettiotal vindkraftverk står samlade så ger det ett mäktigt intryck, särskilt en blåsig dag.

De stora vindkraftsparkerna i Sverige kan anses som lyckade i och med att de förser många hushåll med energi, men det finns också kritik som man måste ta på allvar. Bullret från ett vindkraftsverk är inte högt men det är ju den typ av ljud som fortsätter dag in och dag ut. Det kan jämföras med droppet från en kran vilket ju inte är ett oljud i sig men ändå kan ses som irriterande om det aldrig får ett slut.

Även om man numera bygger vindkraftsparker i glest befolkade områden så finns det även de som säger att vindkraft stör miljön på andra sätt. Fåglar dör då de krockar med propellrar och rotorer, och landskapets utseende förändras avsevärt. Det här är sådant som vindkraftsutvecklingen analyserar och beaktar för att i man i framtiden ska kunna producera vindkraftverk som ger den rena energi man är ute efter.