Energihistoria, bilen och kärnkraften

Ångmaskinen var en revolutionerande uppfinning men ungefär samtidigt som denna motor utvecklades så upptäckte man petroleum. Förbränningsmotorn var inte längre enbart för industrin och snart fick häst och vagn ge vika för bilen. I hemmen använde man elektricitet och fler och fler skaffade egen bil. Världens energikonsumtion förändrades drastiskt på några få årtionden. Nu behövdes mer energi och det snabbt!

Petroleum, det svarta guldet

Innan man förstod vad petroleum var så användes den svarta massan som läkemedel. I USA fann man läckor av petroleum från fickor i jordskorpan och den såldes på flaska mot tandvärk och andra åkommor. Då man började utvinna fotogen från petroleum så förändrades synen på den svarta oljemassan avsevärt, och plötsligt jagade alla det svarta guldet. Fotogen var mycket billigare än den typ av olja man tidigare använt för lampor, och dessutom gav det mycket bättre ljus.

Det viktiga med kunskapen om petroleum som energibränsle var dock inte fotogen för ljus, folk skulle ändå ganska snart gå över till elektriska lampor. Då man insåg hur olika komponenter av petroleum kunde driva förbränningsmotorer så blev denna svarta gegga mycket eftertraktad. Fotogen används ännu idag som bränsle för flygplan. I fin form kallas fotogen för jetbränsle eller flygfotogen.

Elektricitet

Då elektricitet blev en del av varje hem så utvecklades även maskiner för hemmet vilket skapade ytterligare behov av elektricitet. Ju mer energi man producerade, ju mer energi behövdes det, så nya källor behövdes för att kunna tillgodose det växande behovet. I och med att man kunde använda petroleum för förbränningsmotorer så kunde folk också välja att bo längre bort från städer och kraftverk. Elektricitet kunde i stort sett nå var som helst och nya samhällen tog form där man inte var beroende av att bo nära vare sig vatten eller vindkraft.

Eftersom man använde kol som förbränningsmetod för att skapa elektricitet så började folk klaga över surt regn och andra negativa miljökonsekvenser. Dessutom började världen uppleva en energikris då de energikällor som användes inte var tillräckliga för att tillgodose det växande behovet.

Kärnkraft

Radioaktivitet och atomens kraft studerades redan under 1800-talet. 1896 upptäckte Henri Becquerel radioaktiviteten, men det var först under början av 1900-talet som tekniken utvecklades. Forskare i USA lyckades få fram en kontrollerad kedjereaktion som gjorde det möjligt att utveckla atombomben. Deras forskning hade Albert Einsteins relativitetsteori som grund och det är hans teori som ligger till grund även för dagens kunskap om kärnenergi.  Efter andra världskriget så återgick man till till forskningen omkring kärnkraft för att finna fredliga sätt att använda den på. Kärnkraften var ett faktum.

I Sverige var den första kommersiella kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 och den togs i drift 1972. Innan dess hade man använt Reaktor 1, som låg i berget under KTH-området i Stockholm, för forskning. Innan Oskarshamn 1 kom i bruk så användes Ågestaverket mellan 1963 och 1973. Det försörjde Farsta med fjärrvärme. Alltsedan olyckan på Three Mile Island i USA och i Tjernobyl så har man i Sverige diskuterat huruvida kärnkraft ska brukas i Sverige eller inte. Fördelarna är många men rädslan för vad som kan inträffa vid olyckor är också mycket stor. Det här påverkar vår syn på vilka typer av bränslen som ska användas i framtiden för att möta vårt ständigt växande behov av energi. Mer om kärnkraft.

Till del 4: Energihistoria – Framtiden