Energihistoria – Energi för att överleva

Energi har alltid varit ett viktigt ämne för människan. Värme är något vi inte kan leva utan och sökandet efter metoder som gör arbetet med att finna föda lättare har alltid pågått. Solen har alltid varit en viktig källa för energi. Dessutom är de bränslen och krafter vi använder idag, för att utvinna elektricitet och värme, de samma som man har använt under tusentals år. Skillnaden ligger förstås i att vi idag behöver mycket mer energi för att hålla vår livsstil vid liv, och att vi nu har kunskapen och redskapen som behövs för att på ett effektivt sätt förvara och förnya energi.

Sol och eld

De allra första formerna av energi var sol och eld som värmekällor. De flesta kan komma överens om att mer energi leder till framsteg som leder till en förfinad civilisation. Visst kan man diskutera just hur mycket kunskapen om energi verkligen påverkar utvecklingen men det är ganska logiskt att folk kan ägna sig åt forskning och utveckling av teknik då de mest basala behoven av värme och mat inte kräver all kraft och uppmärksamhet.

Då energi först och främst söktes för att täcka dessa basala behov så innebar det stort kroppsligt arbete. För att orka jobba så hårt med att samla näring så kunde man ju inte använda eventuell fritid åt annat än att just ta till vara på den näring man lyckats få ihop. I början av energins historia så handlade det alltså mest om kroppens energi och värme från sol och eld.

Verktyg

I jakten på sätt att ta tillvara och spara på energi så utvecklades verktyg. Det handlade om verktyg för jakt, jordbruk och transport av mat. Människor bildade dessutom grupper och samhällen där man kunde effektivisera detta arbete. Utbyte och handel mellan olika samhällen ledde till ytterligare utveckling av hur man hanterade energi. I och med att man kunde lagra mat och ha mer konstant tillgång till värme via bränslen som kol, så fanns det mer tid över åt att skapa fler verktyg och redskap.

Handel och välstånd

Med vagnen så kunde man ju transportera det man producerat längre sträckor och utvidga handel. Handeln innebar tids nog inte bara mat och det man behövde för att hålla sig varm och för att finna mer föda. Ädelmetaller och andra dyrbara material blev förstås också eftertraktade i och med att folk kunde ägna sig mer åt utveckling än att använda varje minut av dagen till att finna värme och mat. Ju mer man förstod om energi och förvaring av den, ju bättre kunde man utveckla sitt samhälle.

Det här är en grundhypotes som anses vara lika gällande idag. Nuförtiden så ser vi i allra högsta grad hur energifrågor är politiska och väldigt influerade av pengar och handel. Energi har historiskt sett inneburit makt och välstånd och så fortsätter det att vara oavsett om vi använder samma fossila bränslen som vid de första lägereldarna eller om vi fångar solen via solpaneler.

Här till del 2 av energihistoria: Vatten, vind och ånga