Energihistoria – Vatten och vind

Då man började implementera vatten och vind som viktiga energikällor så förändrades världen. Tidigare hade man plöjt åkrar och rest mellan samhällen för egen kraft eller med hjälp av djur. Med vattenkraft och vindkraft så blev det möjligt att ta sig mycket längre, snabbare och utan samma ansträngning. Dessutom var vattenkraft tidigt en viktig energikälla för produktion av mat, kläder och verktyg. I Sverige finns det fortfarande rester av industrisäten längsmed älvar och åar där man än idag utvinner vattenkraft för att producera värme och elektricitet.

Vattenkraft

Vattenhjulet har varit en viktig del av energihistorian och användes redan under medeltiden. Genom att dämma upp vatten och använda sig av vattentrycket för att snurra igång hjulen så kunde man lättare ta hand om säd, tygproduktion och smide. Under 1200-talet i Sverige skrevs det lagar för hur vattenkvarnar skulle konstrueras. I andra delar av världen kan man se att vattenkraft via vattenhjul går flera tusen år tillbaka.

Kraften i vattenfall och forsar var alltid uppenbar och genom att ta tillvara på denna energi så kunde man göra tillverkning av olika produkter mycket enklare och snabbare. I början av den industriella utvecklingen i Sverige så var man fortfarande beroende av att befinna sig nära vattnet för att kunna utnyttja krafterna, men detta kom snart att ändras. I slutet av 1870-talet började man nämligen att använda vattenturbiner och då kunde man utnyttja högre fallhöjder och större vattenkraft. I och med att man uppfann den elektriska växelströmsgeneratorn under 1890-talt så kunde man transportera el längre sträckor. Därmed kunde industrier ligga längre bort från kraftverken och detta påverkade var i Sverige nya samhällen och tätorter uppstod.

Vindkraft

Vindkraft har också använts länge för transport och industri. Man använde till exempel vindkraft för att ta sig fram över vatten snabbare med hjälp av stora segelbåtar. Detta ledde till att man kunde utforska världen och reguljära handelsförbindelser mellan olika världsdelar blev ett faktum. På land använde man vindkraft i väderkvarnar för att mala mjöl eller driva maskiner. Det här var särskilt vanligt på orter där man inte hade närhet till vattendrag och därmed inte kunde utnyttja vattenkraft.

Ånga

En annan viktig aktör i energins historia är ångmaskinen. Förvisso så har man funnit spår av den här tekniken redan under antiken, med det var först under 1800-talet som man på allvar i Sverige drog nytta av denna revolutionerande teknik i form av ånglok och maskiner i industrierna. Ångmaskinen är en motor med vattenånga där värmeenergi omvandlas till mekaniskt arbete. Vattenångan skapas genom att man bränner kol eller annat bränsle i en ångpanna. Ångmaskinen gjorde det möjligt att färdas snabbare på land med tåg och till sjöss med ångbåtar.

Idag används ångmaskiner mest i historiskt syfte för att visa hur ångbåtar och andra gamla typer av maskiner funkar. Däremot är vattenkraft och vindkraft fortfarande högst aktuella metoder för att utvinna energi. Forskningen går vidare och man försöker finna nya sätt att använda dessa förnyelsebara metoder för att samla och lagra energi.

Till energihistoria del 3: Bilar och kärnkraft