Solkraft som energikälla

Solkraft är en form av energi som finns i överflöd och det finns ett stort intresse av att ta vara på denna eftersom den är miljövänlig. Solenergi är ett mycket intressant område och det är en svindlande tanke att vi under en timme får mer energi i form av solstrålning än vad vi förbrukar på ett år! Att det finns tillräckligt med solenergi för att lösa jordens energiproblem är ingen hemlighet. Problemen med denna energikälla är att den är dyr att ta tillvara på och att den är begränsad till områden med en jämn och stadig instrålning av solljus.

Nu går det dock att ta tillvara på solljus effektivt även på nordligare breddgrader, och det blir allt vanligare med småskaliga installationer av solfångare som byggs upp modulärt. I och med att forskning och utveckling inom detta område gått framåt så har solkraft blivit en ren energikälla att räkna med, även i Sverige.

Solceller

Solceller kan fånga och omvandla solljus till energi och det blir allt vanligare att använda dem både i anläggningar och på privata hustak. Solceller blev kända i och med att de började användas i satelliter som strömförsörjning. Den moderna solcellen uppfanns hos Bell Labs i USA, men principen upptäcktes och beskrevs av Einstein som år 1921 fick Nobelpriset för sin förklaring av den Fotovoltaiska principen. Under 70-talet så bidrog energikrisen till att man bestämde sig för att satsa på solceller. Detta innebar en intensiv forskning för utveckling av tekniken.
En solcell är mycket känslig och därför skapar man moduler som är en enhet av flera celler inkapslade bakom olika slags material. Då cellerna i en modul blir belysta så uppstår en spänning som man kan ta till vara på. Oftast så ingår det flera moduler i ett solcellssystem.

Solfångare

En solpanel eller solfångare är en samling av hundratals solceller som tillsammans verkar på det som ser ut som en glasplatta. Solfångare kan också vara strukturerade som en panel med vakuumrör. Det krävs ganska många solpaneler för att få ut mycket energi och det är fortfarande ingen realitet i Sverige att hus använder solpaneler för hela energiförbrukningen. Däremot har det helt klart införts solpaneler på hustak och dessa funkar mestadels för att till exempel värma vatten. Det här är en teknik som man på sydligare breddgrader idag förlitar sig på vad gäller uppvärmning av hushållsvatten.

Solfångare kan också användas för att värma upp en pool, och en poolsolfångare kan även användas till att värma upp badvatten på landet. Solpaneler är ett bra komplement, och på platser som kanske inte har någon elförsörjning, som sommarstugan och husbilen, så kan en solpanel vara lösningen för att ändå kunna använda vissa bekvämligheter som kyl och TV.

Gemensamt för de olika typerna av solfångare är att ju mer solljus de utsätts för, desto mer energi kan man få ut av dem. Därför kan solfångares effektivitet ökas med hjälp av reflektorer som samlar ljuset. Det är ganska dyrt att skaffa solfångare men installationen är inte besvärlig och sedan behövs det mycket lite underhåll för att dra nytta av den billiga och miljövänliga energin.