Värmepumpar,olika slags

Med en värmepump kan man värma vatten i ett småhus för element och vanligt bad och dricksvatten. Värmepumpar omvandlar värmen som finns i naturen, i berggrunden, vatten och luft, till värme som man kan använda i sitt hus. Det här är metoder som på allvar ses som alternativ till olja och el. Med en värmepump använder man gratis energi som finns naturligt i naturen omkring huset. Denna energi omvandlas till värme som man sedan kan dra nytta av i det befintliga värmesystemet i huset.
Många värmepumpar går även att använda i motsatt riktning för att kyla huset. Investeringskostnaden för en pump kan bli hög men det kan ändå bli en lönsam affär eftersom de rörliga värmekostnaderna bli lägre. Med vissa värmepumpar kan man till och med halvera elanvändningen till ett vanligt bostadshus.

Bergvärmepump

En bergvärmepump tar upp den värme som finns i berget. Man kan jämföra den här tekniken med den som man använder för att utvinna ytjordvärme. Ju mer effekt ett hus behöver desto djupare energibrunn måste man borra. Om man har ett stort hus kan det till och med bli tal om att borra flera brunnar. Djupet på borrhålet brukar ligga på omkring 170 meter. För att använda brunnen så sänker man ner en slang som samlar upp värmen. Den som bor på en tomt med berg har goda förutsättningar för denna metod.

Sjövattenvärmepump

Om man bor nära en sjö eller ett vattendrag så kan man använda sig av en sjövattenvärmepump för att ta tillvara på sjövattenvärme. En sjövattenvärmepump funkar i princip på samma sätt som en jordvärmepump. Man lägger en kollektorslang på botten och kan på detta vis samla upp värmen även på vintern. Det som kan vara lite omständligt med denna metod är att man måste gräva från tomten till vattnet så det funkar bäst när man bor riktigt nära sjön.

Luftvattenvärmepump

En luftvattenvärmepump används mest i södra Sverige. Den funkar så att man drar nytta av utomhusluftens värme. Själva värmepumpen är den del som finns utomhus och som kopplas till det vattenburna värmesystemet i huset. Det här är en värmepump som inte är särskilt effektiv då det är kallt ute och därmed minskar gratisenergin under de kyliga månaderna i Sverige om man använder en luftvattenvärmepump.

Jordvärmepump

En jordvärmepump är till för att ta till vara på den solvärme som finns lagrad i marken. Man använder sig av en slang som kan vara mellan 150 till 400 meter lång. Ju större energibehov huset har, ju längre slang behöver man. Man gräver ner slangen på cirka en meters djup och i slangen finns en miljövänlig vätska. Den här vätskan består av vatten och bioetanol som värms upp av den omgivande marken. En kompressor kommer sedan att omvandla energin från denna vätska till värme med högre temperatur. Det blir tillräckligt varmt för att värma huset via det befintliga varmvattensystemet.