Fossila bränslen som energi

Fossila bränslen står för den största delen av världens energiresurser men det här är något som förr eller senare kommer att få ett slut. Dels är det så att fossila bränslen har en förnyelseprocess på flera hundra år och dels så fortsätter utvecklingen med alternativa energiresurser som går att förnya mycket snabbare. Fossila bränslen har också fått en hel del negativ publicitet eftersom man har länkat de samman med teorin om växthuseffekten. Då man förbränner fossila bränslen så ökar nämligen koldioxidhalten i atmosfären och det här leder, enligt teorin om växthuseffekten, till en global uppvärmning som utgör ett stort miljöhot för hela planeten.
Det finns olika teorier om hur fossila bränslen uppstått. Den biogeniska teorin vidhåller att fossila bränslen är resterna av forntida djur och växter som under högt tryck och värme brutits ner till sina beståndsdelar. Enligt den abiogeniska teorin så är det fossila bränslet resultatet av kemiska processer under jordens forntid.

Olja

Olja, eller petroleum, är ett fossilt bränsle som är så viktigt att världspolitik formas utefter var den finns och vem som äger den. Eftersom man behöver olja till alla former av trafik, på väg, på vatten och i luften, så förblir detta bränsle otroligt viktigt och man letar ständigt efter nya källor runt om i världen.

Kol

Kol används för att producera värme och elektricitet. Anledningen till att kol är så populärt som bränsle runt om i världen är att det är så pass billigt att utvinna. En mycket stor del av energiutvinningen från kol går till industrin, men i Sverige har man i många värmeverk och kraftvärmeverk börjat gå över till biobränslen istället. Dessutom finns det numera teknik och forskning om hur man kan minska koldioxidutsläppen i samband med att man förbränner kol.

Naturgas

Naturgas är ett fossilt bränsle som ibland kallas för fossilgas. Det här är en blandning av lätta gaser som man kan finna i sprickor i jordskorpan. Det är mycket vanligt att man finner naturgas i samband med att man hittar olja, men det finns också separata utvinningsställen för naturgas. Naturgas är ett viktigt bränsle inom industrin och den används även i kraftverk och värmeverk. Då man producerar kemikalier som ammoniak och metanol så är det naturgas som används som råvara. Vid förbränning av naturgas så är koldioxidutsläppen lägre än om man till exempel jämför med förbränning av olja. Idag används naturgas också i trafiken och många städer i Sverige har busstrafik som drivs med naturgas som fordonsbränsle.

Oljeskiffer

Oljeskiffer är en bergart som har flera olika användningsområden. Dels kan man bränna oljeskiffer och på så vis framställa värme och elektricitet, men som namnet antyder så går det också att utvinna en slags olja av detta material. Genom en kemisk process som kallas för pyrolys så får man en syntetiskt råolja från oljeskiffer. Processen går delvis ut på att man hettar upp oljeskiffer till mycket höga temperaturer. Under denna process så avges flyktiga ämnen som kan kondenseras och destilleras till det som kallas för skifferolja. Det här är inte en kostnadseffektiv process och det finns en hel del miljöfrågor kopplade till detta fossila bränsle.