Kärnkraft

Kärnkraften tillhör en av de största energikällorna i Sverige. Ordet kärnkraft klingar för många negativt. Detta beror på den förödelse vi sett till följd av atombomber och olyckor i kärnkraftverk. Det är särskilt de senare årens kraftiga förändringar i klimat som gjort att frågan omkring kärnkraft och säkerhet blivit högst aktuell. Många svenskar minns nog också åren som följde efter olyckan i Tjernobyl, då man inte ens i svenska skogar kunde lita på att bär och svamp var säker att konsumera. Trots oron vad gäller säkerhet så är kärnkraft fortfarande ett av de allra bästa alternativen för energi som är miljövänlig och kostnadseffektiv.

Så fungerar ett kärnkraftverk

I ett kärnkraftverk så använder man oftast uran som bränsle. Uran har en kärna som man kan klyva itu. Då man delar uranatomen i två delar så frigörs det energi. I denna process frigörs det också neutroner som fortsätter att röra sig för att klyva fler uranatomer så att mer värme och energi uppstår. Man kan också producera energi genom att slå samman väteatomkärnor. Den stora mängden energi som skapas i ett kärnkraftverk kan omvandlas till energi för hushåll och industrier, men i processen så skapas också ett radioaktivt avfall som måste förvaras på ett säkert sätt för att inte skada vår miljö. Ett kärnkraftverks livslängd är minst 40 år men ju äldre det blir desto noggrannare måste man vara med säkerhetsfrågorna.

Kärnkraft och miljön

Precis som med vind och vattenkraft så medför kärnkraft mycket låga utsläpp av koldioxid. Det som traditionellt sett har påverkat miljön är processen som kräver kylvatten och utsläppen av överhettat vatten. Då man släppte ut det överhettade vattnet i floder så bidrog det till problem för ekosystem. I Sverige har man övergått till att använda kyltorn för kylning vilket har gjort processen mer miljövänlig än tidigare.

Dessutom ska man komma ihåg att det finns miljöaspekter vad gäller själva brytningen av uran. Då stängda urangruvor inte längre övervakas så kan det uppstå problem med hög joniserad strålning. Radioaktivt avfall är också en miljöfråga även om man idag lyckas förvara det på ett säkert sätt. Det tar nämligen mycket lång tid för detta avfall att brytas ner och därför måste man planera otroligt långsiktigt för förvar och hantering.

Kärnkraft och säkerhet

Processen i ett kärnkraftverk styrs från kontrollrummet. I detta rum måste det alltid finnas ett tiotal som jobbar med att övervaka produktionen. Man måste ha detta gäng på plats dygnet runt för att kärnkraftverket ska förbli säkert. De som jobbar i kontrollrummet av ett kärnkraftverk får öva sig i simulatorer flera gånger per år för att veta hur de ska bete sig i en larmsituation. Det liknar en pilots arbete fast de som jobbar i ett kärnkraftverk har förstås ansvar för många fler liv om en nödsituation verkligen skulle bli aktuell.

För att se till att det radioaktiva bränslet hanteras rätt så finns det både statliga, privata och utländska organisationer som kontrollerar processen. Man jobbar i kärnkraftverk med många olika säkerhetssystem för att ge marginaler och täcka för den mänskliga faktorn.