Förändring

Posted by alte on dec 19th, 2009
2009
dec 19

i skolan ser ut att vara på väg med Jan Björklunds förslag om skolan. Elever på grundskolenivå skall kunna stängas av. Lektorstjänster införas, endast behöriga lärare skall kunna få fast anställning. Ett förslag som förhoppningsvis kan bidra till att skapa en bättre och även lugnare skola för framtiden. På sina håll verkar situationen ohållbar i skolmiljön med mobbing som ett växande problem. Naturligtvis möts förslaget av protester från framförallt de som sett till att skolan har blivit som den blivit.

  • Utbildning
  • Kommentarer inaktiverade för Förändring

Utveckling

Posted by alte on feb 14th, 2009
2009
feb 14

Förutom den traditionella utbildning via grundskola, gymnasium och högskola finns ett antal andra utbildningsformer för att uppnå någon form av personlig utveckling.
Studieförbunden är en sådan form. Andra typer är kurser som mer är inriktade på ett mer individuellt plan som NLP, en form av mental träning,  samt de som kan fungera som en coach för individer.
Oavsett vilken form man väljer så är det ständiga lärandet eller den personliga utvecklingen en förutsättning att hålla jämna steg med utvecklingen för övrigt i samhället.

  • Utbildning
  • Kommentarer inaktiverade för Utveckling

Utbildning

Posted by alte on mar 25th, 2008
2008
mar 25

Utbildning på lika villkor är en förutsättning för att få ett rättvist samhälle. Att alla skall ha samma möjligheter till att få en utbildning är en självklarhet. Men har alla samma förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning?
För att inte det sistnämnda, förutsättningar, är uppfyllt så faller också det förstnämnda på lika villkor.
Läs och skrivsvårigheter, eller dyslexi, är en faktor som kan vara begränsande för att uppnå samma förutsättningar inom utbildning. En del hävdar att läs och skrivsvårigheter svårligen kan botas medan andra tror sig ha hittat en lösning för att åtminstone lindra eller överbrygga dyslexi.
| ordblindhet |

  • Utbildning
  • Kommentarer inaktiverade för Utbildning

Next »